Δημοσιεύσεις

2017

Χρύσανθος Μαραβέας και Ζαχαρίας Φασουλάκης, Ενίσχυση και αποκατάσταση του αθλητικού κέντρου "Δημήτριος Βικέλας" - κλειστή αίθουσα Β στην Ερμούπολη Σύρου, 9o Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, 5-7 Οκτωβρίου 2017, Λάρισα.

Αρχείο pdf


Chrysanthos Maraveas, Thomas Gernay and Jean-Mare Franssen, Thin-walled steel members at elevated temperatures considering local imperfections: numerical simulation of isolated plates, 9o Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, 5-7 Οκτωβρίου 2017, Λάρισα.

Αρχείο pdf


C. Maraveas, Z. Fasoulakis and K.D. Tsavdaridis, Fire resistance of axially restrained and partially unprotected Ultra Shallow Floor Beams (USFB) and DELTABEAM composite beams, Applications of Structural Fire Engineering Conference (ASFE'17), 07-08 Sep 2017, Manchester, UK.

Αρχείο pdf


C. Maraveas, T. Gernay & J.M. Franssen, Sensitivity of elevated temperature load carrying capacity of thin-walled steel members to local imperfections, Applications of Structural Fire Engineering Conference (ASFE'17), 07-08 Sep 2017, Manchester, UK.

Αρχείο pdf


C. Maraveas, T. Gernay & J.M. Franssen, Buckling of steel plates at elevated temperatures: Theory of perfect plates vs finite element analysis, 2nd International Conference on structural safety under fire and blast loading (CONFAB 2017), London, September 2017.

Αρχείο pdf


Chrysanthos Maraveas and Konstantina Tasiouli, Assessment and retrofit of the bridge over Kouris River, Cyprus, Open Journal of Civil Engineering, Vol. 7, pp. 336-347, 2017.

Αρχείο pdf


Chrysanthos Maraveas, Zacharias Fasoulakis and Konstantinos Daniel Tsavdaridis, Post-fire assessment and reinstatement of steel structures, Journal of Structural Fire Engineering, Vol. 8, No. 2, pp. 181-201, 2017.

Αρχείο pdf


Maraveas, C., Wang, Y.C., Swailes, T. Reliability based determination of material partial safety factors for cast iron beams in jack arched construction exposed to standard and natural fires, Fire Safety Journal, Vol. 90, pp. 44-53, 2017.

Αρχείο pdf


2016

Maraveas, C., Wang, Y.C., Swailes, T. Elevated temperature behaviour and fire resistance of cast iron columns, Fire Safety Journal, Vol. 82, pp. 37-48, 2016.

Αρχείο pdf


Maraveas, C., Tsavdaridis, K., Nadjai, A. Fire Resistance of Unprotected Ultra Shallow Floor Beams (USFB): A Numerical Investigation, Fire Technology, Published online, pp. 1-19, March, 2016.

Αρχείο pdf


Maraveas, C., Wang, Y.C., Swailes, T., Moment capacity of cast-iron beams exposed to fire, Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Structures and Buildings, 2016.

Αρχείο pdf


2015

Maraveas, C., Fasoulakis, Z., Tsavdaridis, K., A Review of Human Vibrations on Footbridges, American Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 8 (4), 2015, pp 422-433.

Αρχείο pdf


Chrysanthos Maraveas, Georgios A. Balokas, Konstantinos Daniel Tsavdaridis, Numerical evaluation on shell buckling of empty thin-walled steel tanks under wind load according to current American and European design codes, Thin-Walled Structures, Vol. 95, 2015, pp 152-160.

Αρχείο pdf


C. Maraveas, Y.C. Wang, T. Swailes, G. Sotiriadis, An experimental investigation of mechanical properties of structural cast iron at elevated temperatures and after cooling down, Fire Safety Journal, Vol. 71, 2015, pp 340-352.

Αρχείο pdf


C. Maraveas, Y.C. Wang & T. Swailes, Probabilistic determination of material safety factor for cast iron beams in jack arched concstruction exposed to fire, 1st International Conference on Structural Safety under Fire & Blast, Glasgow, Scotland, UK, 2015.

Αρχείο pdf


Maraveas, C., Tasiouli, K., Assessment and Restoration of the first Greek Power Plant - Registered Monument of Industrial Heritage, Case Studies in Structural Engineering, Vol. 3, 2015, pp 1-10.
Αρχείο pdf


Maraveas, C., Tasiouli, K., Fasoulakis, Z., Assessment of the New Faliron Steam-Electric Station in Greece, 14th International Conference on Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture, A Coruña, Spain, 2015.
Αρχείο pdf


2014

Maraveas, C., Vrakas, A.A., Design of concrete tunnel linings for fire safety, Structural Engineering International, Vol. 24, Issue 3, pp 319-329, 2014.
Αρχείο pdf


C. Maraveas Partnership, Assessment and Rehabilitation of the First Greek Power Plant, Certificate of Achievement, 2014 Be Inspired Awards, Bentley, Innovation in Structural Engineering.
Αρχείο pdf


Maraveas, C., Fasoulakis, Z., Capacity assessment and strengthening of pre-stressed concrete girders: A case study, Paper CC405_202, In C.K. Choi (Ed), Proceedings of Advances in Civil, Environmental and Materials Research (ACEM14), Korea, 2014.
Αρχείο pdf


Maraveas, C., Thermal buckling analysis of thin-wallet steel oil tanks exposed to an adjacent fire, In S.T. Smith (Ed), Proceedings of 23rd Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials (ACMSM23), Byron Bay, Australia, 2014, Vol. II, pp 1089-1094.
Αρχείο pdf


Maraveas, C., Miamis, K., Tasiouli, K., Fasoulakis, Z., Structural analysis and retrofitting of “Tzotza” building in Kastoria, Greece, In R. Meli, F. Peña, M.Chávez (Eds), Proceedings of9th International Conference on Structural Analysis of Historical Construction, Mexico City, Mexico, paper 13_003, 2014.
Αρχείο pdf


Maraveas, C., Miamis, K.,Foundation of a lightweight steel road bridge on peat, In G.T. Michaltsos, K.V. Spiliopoulos, I.G. Raftoyiannis (Eds), Proceedings of 2nd International Conference “Innovations on Bridges and Soil-Bridge interaction”, Athens, Greece, 2014, pp 345-352.
Αρχείο pdf


Maraveas, C., Fasoulakis, Z., Post-fire mechanical properties of structural steel, paper 106, In G. Ioannidis (Ed), Proceedings of 8th National Steel Structures Conference, Tripoli, Greece, 2014.
Αρχείο pdf


Maraveas, C., Tasiouli, K.,Fasoulakis, Z., RC balanced cantilever vs incremental launching steel-concrete composite bridge deck: the case study of Acheloos Bridge, paper 043, In G. Ioannidis (Ed), Proceedings of 8th National Steel Structures Conference, Tripoli, Greece, 2014. (in Greek)
Αρχείο pdf


Maraveas, C., Numerical analysis of DELTA composite beams in fire, In R. Landolfo, F.M. Mazzolani (Eds), Proceedings of 7th European Conference on Steel and Composite Structures – Eurosteel 2014, Napoli, Italy, 2014.
Αρχείο pdf


Maraveas, C., A. Papagiannakis, K., Miamis and K., Tasiouli, Optimum design of pass through steel bridges, In W.P.De Wilde, S. Hernandez, C.A. Brebbia, (Eds), Proceedings of The 2014 International Conference on High Performance and Optimum Design of Structures and Materials, Ostend, Belgium, 2014, pp 465-476.
Αρχείο pdf


2013

Maraveas, C., Miamis, K. and Mathew, C.E., Performance of Timber Connections Exposed to Fire: A Review, Fire Technology. (Special Issue on Engineered Timber Structures in Fire), November 2013.
Αρχείο pdf


Maraveas, C., Tasiouli, K., Miamis, K., Assessment and rehabilitation of the Volos Municipal Theater according to the Greek Retrofitting Code, In C.A. Brebbia, S. Hernandez (Eds), Proceedings of 9th International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures, pp 405-420, A Coruña, Spain, 2013.
Αρχείο pdf


Maraveas, C., Tasiouli, K., Miamis, K., The new, balanced cantilever, bridge over Acheloos river in Greece, Paper No. 76, In V. Dao, P. Dux (Eds), Proceedings of Concrete 2013 – 26th Conference of Concrete Institute of Australia, Queensland, Australia, 2013.
Αρχείο pdf


Maraveas, C., Miamis, K., Retrofit of thin-walled steel tanks for low liquid level operation, In R.J.Y. Liew, S.C. Lee (Eds), Proceedings of 10th Pacific Structural Steel Conference, pp 1132-1137, Singapore, 2013.
Αρχείο pdf


Maraveas, C., Miamis, K., Shell buckling evaluation of thin-walled steel tanks filled at low liquid level according to current design codes, 2013 Structural Stability Research Council Conference, pp 710-724, St. Louis, Missouri, USA, 2013.
Αρχείο pdf


Maraveas, C., Miamis, K., Structural appraisal of two steel tanks filled at low liquid level according to current codes, In K. Jarmai, J. Farkas (Eds), Proceedings of 5th International Conference on Design, Fabrication and Economy of Metal Structures, pp 211-216, Miskolc, Hungary, 2013.
Αρχείο pdf

2012


Maraveas, C., Miamis, K. and Vrakas, A.A., Fiber Reinforced Polymer -Strengthened / Reinforced Concrete Structures exposed to fire: A review, Structural Engineering International, Vol. 22, Issue 4, pp 500-513, 2012. (Special Issue on Structural Fire Engineering).
Αρχείο pdf


2011

Maraveas, C., Miamis, K., Adequacy of Cylindrical Steel Tanks under Seismic Action, In I. Ermopoulos, E. Mistakidis, S. Karamanos (Eds), Proceedings of 7th National Steel Structures Conference, pp 350-357, Volos, Greece, 2011 (in Greek).
Αρχείο pdf


Maraveas, C., Miamis, K., Proposed Composite Structure for the Administrator’s Square in Thessaloniki, In I. Ermopoulos, E. Mistakidis, S. Karamanos (Eds), Proceedings of 7th National Steel Structures Conference, pp 584-591, Volos, Greece, 2011 (in Greek).
Αρχείο pdf


Maraveas, C., Analysis and structural behavior of cylindrical steel tanks under seismic effects, In B. Gosowski, K. Rykaluk and J. Ziolko (Eds), Proceedings of The 12th International Conference on Metal Structures, pp 476-485, Wroclaw, Poland, 2011.
Αρχείο pdf