Θέσεις Εργασίας

Η εταιρεία μας ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με μηχανικούς υψηλών προσόντων και υψηλής προσήλωσης στην επίτευξη στόχων (κυρίως αρχιτέκτονες μηχανικούς και δομοστατικούς πολιτικούς μηχανικούς). Μπορείτε να αποστέλλεται βιογραφικά στο c.maraveas@maraveas.gr .

Αυτή τη περίοδο, η εταιρεία ζητάει να προσλάβει μηχανικούς καθώς υπάρχουν οι κάτωθι ανοικτές θέσεις εργασίας:

1. Πολιτικός Μηχανικός με 10ετή εμπειρία σε μελέτες στατικών (κτιριακά έργα, τεχνικά, μεταλλικές κατασκευές κτλ) (κωδικός ST-19-01).

2. Νέος Πολιτικός Μηχανικός δομοστατικής κατεύθυνσης, με αντίστοιχες μεταπτυχιακές σπουδές και ευχέρεια σε τεχνικό λογισμικό (ενδεικτικά Staad.pro, SAP, Robot, Abaqus) (κωδικός ST-19-03).

3. Πολιτικός Μηχανικός - δομοστατικός με πολύ καλή γνώση Autocad και εμπειρία στην σχεδίαση ξυλοτύπων, πινάκων οπλισμών, μεταλλικών κατασκευών κτλ. (κωδικός ST-19-06).

Βιογραφικά αποστέλλονται στο c.maraveas@maraveas.gr