Ανέγερση Νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας, 120 κλινών
Τοποθεσία: Λευκάδα
Επιφάνεια: 16.540 τ.μ.
Μελέτη: 2009
Πελάτης: ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, Ανάδοχος: ΜΕΑΣ Ε.Π.Ε

Το κτίριο, λόγω του μεγέθους της κάτοψής του, χωρίζεται σε έξι στατικά ανεξάρτητα κτίρια. Όλα τα κτίρια, πλην του 5 το οποίο είναι μονώροφο, είναι 4όροφα και στην οροφή του 4ου ορόφου εγκαθίστανται μηχανολογικός εξοπλισμός. Ο φέρων οργανισμός είναι γενικά από οπλισμένο σκυρόδεμα, η θεμελίωση είναι γενική κοιτόστρωση και οι πλάκες των ορόφων είναι γενικά τύπου Zoellner. Επιπλέον υπάρχουν μεταλλικές κατασκευές κυρίως για τις στέγες και μεταλλικά δικτυώματα - γέφυρες που συνδέουν δύο κτίρια μεταξύ τους. Στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου κατασκευάζονται τοίχοι αντιστήριξης και για την εξασφάλιση της διέλευσης της οδικής κυκλοφορίας κατασκευάζονται δύο τεχνικά ενός ανοίγματος από οπλισμένο σκυρόδεμα.