Μελέτη ανάπλασης Πλατείας Εξαρχείων
Τοποθεσία: Εξάρχεια, Αθήνα
Επιφάνεια: 3026 τ.μ.
Μελέτη: 2002
Κατασκευή: 2003
Πελάτης: Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. / Διεύθυνση Προγραμματισμού και Έργων

Η μελέτη αφορά στον  επανασχεδιασμό του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας Εξαρχείων και των οδών που την περιβάλλουν καθώς και στη γενικότερη αισθητική αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντός του.