Νέο στέγαστρο Νοτιοανατολικά του SS11
Τοποθεσία: 70ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου
Επιφάνεια: Διαστάσεις: μ/π/υ 31.50/4.875/9.50m
Μελέτη: 2008
Πελάτης: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (Ελλάς) A.E

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η μελέτη νέου στεγάστρου νοτιοανατολικά του SS11, το οποίο αποτελεί τροποποίηση του υπάρχοντος με τη δημιουργία νέου τμήματος και σύνδεσής του με το προηγούμενο για τη στέγαση του υπάρχοντος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Το στέγαστρο συνολικά με την προσθήκη του νέου τμήματος έχει αξονικές διαστάσεις 31.50x4.875m και τοποθετείται επ’ ακριβώς -όσον αφορά τις διατάξεις των υποστυλωμάτων- στις προϋπάρχουσες θέσεις του παλαιού.