Μελέτη Αντιστήριξης δοχείου V-3501 B
Τοποθεσία: 70ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου
Επιφάνεια: Διαστάσεις: μ/π/υ 2.00/2.00/9.50m
Μελέτη: 2007
Πελάτης: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (Ελλάς) A.E

Πρόκειται για την αντιστήριξη δοχείου από 4 υποστυλώματα HEB 300 εκ των οποίων τα 3 φέρουν αντηρίδες.
Η έδραση των υποστυλωμάτων θα γίνει με προσθήκη σκυροδέματος επί του υφιστάμενου πεδίλου ώστε αυτό να φτάσει έως την επιφάνεια του εδάφους και των αντηρίδων επί νέου θεμελίου.