Έλεγχος Επάρκειας Σιδηροκατασκευής και της Θεμελίωσης για την Εγκατάσταση του Νέου Δοχείου V-3205
Τοποθεσία: 70ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου
Επιφάνεια: Διαστάσεις: μ/π/υ 13.3/15.60/18.55m
Μελέτη: 2007
Πελάτης: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (Ελλάς) A.E

Πρόκειται για μεταλλική κατασκευή που κατασκευάστηκε σε 2 φάσεις (αρχική κατασκευή και προσθήκη-ενίσχυση). Στη μία διεύθυνση έχει πλαισιακή λειτουργία και στην άλλη οι δοκοί είναι αμφιέριστες και υπάρχουν αντιανέμιοι. Η θεμελίωση γίνεται με πέδιλα συνδεόμενα με συνδετήριους δοκούς. Η μεταλλική κατασκευή ελέγχθηκε για τα επιβαλλόμενα φορτία που προδιαγράφονται στους ισχύοντες κανονισμούς και τις λειτουργικές απαιτήσεις των μηχανημάτων. Οι ενισχύσεις που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνουν αντικατάσταση μελών και τοποθέτηση ελασμάτων ενίσχυσης.