Έλεγχος επάρκειας σιδηροκατασκευής D στον FCC για την εγκατάσταση του εναλλάκτη Ε-3314
Τοποθεσία: 70ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου
Επιφάνεια: Διαστάσεις: μ/π/υ 2.00/2.00/9.50m
Μελέτη: 2007
Πελάτης: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (Ελλάς) A.E

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι ο έλεγχος επάρκειας της σιδηροκατασκευής D για την εγκατάσταση του εναλλάκτη  Ε-3314 της μονάδας FCC των Διυλιστηρίων της Motor Oil Hellas στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας. Το στατικό σύστημα της σιδηροκατασκευής μορφώνεται από τρία παράλληλα πλάγια πλαίσια στη διεύθυνση ανατολή-δύση σε αξονική απόσταση των 5m μεταξύ τους. Συνολικά το κάθε πλαίσιο αποτελείται από τρία κατακόρυφα φατνώματα και από δύο ανοίγματα μήκους 6m. Για την αντιστήριξή τους στους στη διεύθυνση βορράς-νότος τοποθετούνται κατακόρυφοι σύνδεσμοι ακαμψίας τύπου Λ. Οι ενισχύσεις που πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνουν αντικατάσταση μελών και τοποθέτηση ελασμάτων ενίσχυσης.