Έλεγχος επάρκειας κατά ΕΑΚ2000, EC8 & API 650 δεξαμενής Τ-776 (σταθερής οροφής με διάμετρο 47 m)
Τοποθεσία: 70ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου
Επιφάνεια: Διαστάσεις: D/υ 47.0/20.0m
Μελέτη: 2008
Πελάτης: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (Ελλάς) A.E

Η δεξαμενή Τ-776 είναι κυλινδρική δεξαμενή κλειστού τύπου με κωνική οροφή, αξονοσυμμετρική στον κύριο κατακόρυφο άξονά της και απλά εδραζόμενη στη βάση της με εσωτερική διάμετρο 47μ, ύψος 20μ και συνολική χωρητικότητα καυσίμου 35000 m3. Για τη γεωμετρική μορφή της δεξαμενής και συγκεκριμένα για την προσομοίωση του περιμετρικού κελύφους της στέγης της οροφής καθώς και των ελασμάτων του πάτου εδράσεώς της, χρησιμοποιήθηκαν πεπερασμένα στοιχεία τύπου shell 63(κελύφους) τριγωνικά και τετραγωνικά, ισοπαραμετρικά, τα οποία συνδυάζουν μεμβρανική καμπτική συμπεριφορά και έξι βαθμούς ελευθερίας ανά κόμβο. Η δεξαμενή με την ανάλογη χρήση πεπερασμένων στοιχείων για την προσομοίωση του ασυμπίεστου μέσου διερευνήθηκε για διάφορες στάθμες του υγρού πλήρωσης.