Έλεγχος επάρκειας κατά ΕΑΚ2000, EC8 & API 650 δεξαμενής Τ-761 (πλωτής οροφής με διάμετρο 88,50 m)
Τοποθεσία: 70ο χλμ Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου
Επιφάνεια: Διαστάσεις: D/υ 88.50/20.0m
Μελέτη: 2008
Πελάτης: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (Ελλάς) A.E

Η δεξαμενή Τ-761 είναι κυλινδρική δεξαμενή ανοικτού τύπου χωρίς σταθερή οροφή, αξονοσυμμετρική στον κύριο κατακόρυφο άξονα της και απλά εδραζόμενη στη βάση της με εσωτερική διάμετρο 87μ, ύψος 20μ και συνολική χωρητικότητα καυσίμου 120.000 m3. Για τη γεωμετρική μορφή της δεξαμενής και συγκεκριμένα για την προσομοίωση του περιμετρικού κελύφους της στέγης της οροφής καθώς και των ελασμάτων του πάτου εδράσεώς της, χρησιμοποιήθηκαν πεπερασμένα στοιχεία τύπου shell 63(κελύφους) τριγωνικά και τετραγωνικά, ισοπαραμετρικά, τα οποία συνδυάζουν μεμβρανική καμπτική συμπεριφορά και έξι βαθμούς ελευθερίας ανά κόμβο. Η δεξαμενή με την ανάλογη χρήση πεπερασμένων στοιχείων για την προσομοίωση του ασυμπίεστου μέσου διερευνήθηκε για διάφορες στάθμες του υγρού πλήρωσης.