Νέο κτήριο διοικητικών και υγειονομικών υπηρεσιών ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πύργου
Β' βραβείο
Τοποθεσία: Πύργος, Ηλεία
Επιφάνεια: 4.000 τ.μ.
Μελέτη: 2008 - 2009
Πελάτης: IKA - ETAM

Η υπό μελέτη κατασκευή είναι κτίριο από ωπλισμένο σκυρόδεμα πέντε υπέργειων ορόφων (ισόγειο και τέσσερις) και δύο υπογείων. Ο φέρων οργανισμός μορφώνεται από μικτό σύστημα υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων. Τα υπόγεια κατασκευάζονται σε στεγανολεκάνη δεδομένου ότι εκτιμάται από τις επιτόπου συνθήκες του έργου ότι ο υδροφόρος ορίζοντας θα είναι υψηλός. Η θεμελίωση θα είναι από γενική κοιτόστρωση. Τα τοιχώματα παραλαμβάνουν το σεισμικό φορτίο με ασφάλεια και σε ενδεχόμενη σεισμική καταπόνηση που κανονιστικά αναμένονται ρηγματώσεις πλέον των δοκών, αυτές θα αναπτυχθούν στα τοιχώματα και είναι εύκολα επισκευάσιμες.