Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την εκπόνηση και υποστήριξη, των μελετών που απαιτούνται, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη Οικοδομική Άδεια, για την υλοποίηση των μέτρων προστασίας (αποκατάσταση στέγης κ.λ.π) του πρώην ΑΗΣ ΦΑΛΗΡΟΥ
Τοποθεσία: Νέο Φάληρο, Αθήνα
Επιφάνεια: 8.500 τ.μ.
Μελέτη: 2013 - 2014
Πελάτης: ΔΕΗ Α.Ε. / Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η αποκατάσταση του κελύφους του κεντρικού κτιριακού συγκροτήματος του πρώην Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Φαλήρου ιδιοκτησίας Δ.Ε.Η. Α.Ε. , με στόχο τη διάσωση ενός από τα σημαντικότερα διατηρητέα μνημεία βιομηχανικής κληρονομίας της Αττικής. Το κτίριο κατασκευάστηκε κατά το 1902 και αποτελείται από τρία επιμήκη κτίρια με φέροντα οργανισμό από αργολιθοδομή και στέγη με μεταλλικά ζευκτά.  Οι διαστάσεις σε κάτοψη κάθε κτιρίου είναι περίπου 84m x 20m και το ύψος των τοίχων φτάνει τα 12m. Η κατασκευή είναι ασφαλής να παραλάβει τα φορτία που προκύπτουν από τις στατικές δράσεις άλλα όχι από  τις σεισμικές. Οι διαμήκεις τοίχοι του κτιρίου ενισχύονται με κατακόρυφη εσωτερική προένταση και στο εσωτερικό του κτιρίου κατασκευάζονται μεταλλικά πλαίσια που φέρουν την στέγη και συγκρατούν και την τοιχοποιία.