Μελέτη κατασκευής Μουσικού σχολείου Καλαμάτας
Τοποθεσία: Καλαμάτα
Επιφάνεια: 6.487 τ.μ.
Μελέτη: 2003
Πελάτης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας

Το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου κατασκευάζεται από ωπλισμένο σκυρόδεμα με συνήθεις και συμβατικές μεθόδους εκτός από την αίθουσα συναυλιών που είναι μεταλλική κατασκευή λόγω μεγάλου ανοίγματος.
Η κατασκευή από ωπλισμένο σκυρόδεμα και μεικτό σύστημα πλαισίων είναι σε κάναβο των 7,20m. Λόγω του αρκετά μεγάλου ανοίγματος οι πλάκες θα είναι τύπου Sandwich κάτι που εξυπηρετεί και τις ανάγκες της ηχομόνωσης. Το κτίριο που στεγάζει την αίθουσα συναυλιών είναι μεταλλική κοχλιωτή πλαισιωτή κατασκευή μεταβλητού ανοίγματος (μέγιστο άνοιγμα 22m). Οι δοκοί μεγάλου ανοίγματος θα είναι τύπου CELLULAR δηλαδή διατομής τύπου Η με κυκλικές οπές στον κορμό για μείωση του ιδίου βάρους και εύκολη διέλευση των Η/Μ εγκαταστάσεων.