Κτίριο εστιατορίου φοιτητών & εγκαταστάσεων στη Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης - Δ.Π.Θ.
Τοποθεσία: Αλεξανδρούπολη
Επιφάνεια: 4.500 τ.μ.
Μελέτη: 1999
Πελάτης: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η μελέτη διαχωρίζεται σε δύο αντικείμενα, αυτά του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου.
Το κτίριο είναι κατασκευασμένο από ωπλισμένο σκυρόδεμα σε δύο στάθμες, εκτός της οροφής της κεντρικής αίθουσας εστίασης και τα υποστυλώματά της που είναι μεταλλικά.
Ο περιβάλλων χώρος περιλαμβάνει σειρά διακριτών μελετών τοίχων αντιστήριξης, πλακών επί εδάφους και διάφορες άλλες επί μέρους κατασκευές.