Κατασκευή Στεγάστρου Προστασίας Αρχαιοτήτων Λυκείου Αριστοτέλους στην οδό Ρηγίλλης
Τοποθεσία: Οδός Ρηγίλλης, Αθήνα
Επιφάνεια: 3.361 τ.μ. (στέγαστρο)
Μελέτη: 2003
Πελάτης: Υπουργείο Πολιτισμού

Το στέγαστρο για την προστασία των αρχαιοτήτων του Λυκείου Αριστοτέλους στην οδό Ρηγίλλης είναι μεταλλικό και έχει τοξωτή και πτυχωτή μορφή συγχρόνως. Οι διαστάσεις είναι 56,00m x 60,00m και το μέγιστο ύψος περίπου 12m. Η τοξωτή μορφή στατικά βοηθάει την γεφύρωση του μεγάλου ανοίγματος καθώς περιορίζει τις καμπτικές ροπές στη μέση του ανοίγματος και τα φορτία μεταφέρονται στη περιοχή των στηρίξεων ως αξονικές δυνάμεις. Η πτυχωτή διάσταση αυξάνει σημαντικά την ακαμψία με αποτέλεσμα τον περιορισμό των μετακινήσεων.