Επισκευή και συντήρηση του διατηρητέου κτιρίου «Αρχοντικό Τζώτζα» στην Καστοριά για τη στέγαση των ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Καστοριάς
Τοποθεσία: Καστοριά
Επιφάνεια: 641 τ.μ.
Μελέτη: 2009 - 2010
Πελάτης: Υπουργείο Παιδείας

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποκατάσταση του διατηρητέου αρχοντικού «Τζώτζα». Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι από αργολιθοδομή και ξυλόπηκτη τοιχοποιία. Ο φέρων οργανισμός των πατωμάτων και της στέγης είναι ξύλινος. Η μελέτη ενισχύσεων περιλαμβάνει ομογενοποίηση της μάζας της λιθοδομής με ενέματα, αύξηση της δυσκαμψίας των πατωμάτων με κόντρα πλακέ θαλάσσης, κατασκευή νέων δικτυωμάτων για την παραλαβή σεισμικών δυνάμεων και τοποθέτηση FRP για την παραλαβή εφελκυστικών δυνάμεων.