Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουομένων οικολογικού σχεδιασμού και ανάπλαση - διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της ακτής Αρβανιτιάς
Τοποθεσία: Αρβανιτιά, Ναύπλιο
Επιφάνεια: 990 τ.μ.
Μελέτη: 2011 - 2013
Πελάτης: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ήδη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.)

Το υφιστάμενο κτίριο κατασκευάστηκε το 1969 και αποτελείται από πλαίσια ωπλισμένου σκυροδέματος. Βασική προϋπόθεση της μελέτης ήταν η διατήρηση της αρχικής φυσιογνωμίας. Λόγω της γειτνίασής του με τη θάλασσα η διάβρωση που είχε υποστεί το κτίριο ήταν μεγάλη. Η μελέτη ενίσχυσης περιλαμβάνει την κατασκευή μανδύα ωπλισμένου σκυροδέματος με ειδική σύνθεση ανθεκτική στο νερό. Ο μανδύας ωπλισμένου σκυροδέματος συμβάλει επίσης και στην αύξηση της αντοχής του κτιρίου για τα σεισμικά φορτία.