Ανακατασκευή κτηρίου Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ασπροπύργου
Τοποθεσία: Ασπρόπυργος, Αττική
Επιφάνεια: 840 τ.μ.
Μελέτη: 2002
Πελάτης: Δήμος Ασπροπύργου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Η μελέτη αφορά στην πλήρη ανακατασκευή του κτηρίου Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ασπροπύργου, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο.
Ο φέρων οργανισμός του ΚΑΠΗ του Δήμου Ασπροπύργου είναι από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Αποτελείται από ένα υπόγειο, τρεις τυπικούς ορόφους και έναν τελευταίο όροφο με υποχώρηση. Η μόρφωση είναι απλή με λιγοστά τοιχεία και μία σειρά φυτευτά υποστυλώματα στον τελευταίο όροφο.