17ο Νηπιαγωγείο Βόλου
Τοποθεσία: Βόλος
Επιφάνεια: 500 τ.μ.
Μελέτη: 2008
Πελάτης: Ν.Α Μαγνησίας

Το κτίριο σε κάτοψη είναι σύνθεση κύκλων διαφορετικής ακτίνας και τοποθέτησης περί ενός κεντρικού κύκλου που αποτελεί και το εσωτερικό αίθριο της κατασκευής. Σε αξονικές διαστάσεις του ορθογωνίου τμήματος που περικλείεται στους παραπάνω κύκλους έχει μήκος βόρειου-νοτίου τμήματος 16.70m, και ανατολικού-δυτικού 25.85m. Καθ’ ύψος είναι μονώροφο. Το κτίριο είναι μεταλλικό και στεγάζεται με πλάκα και πρόβολο από ωπλισμένο σκυρόδεμα ενώ περιμετρικά καλύπτεται από τοιχοποιία όπως και εσωτερικά για το διαχωρισμό των αιθουσών. Στην περιοχή του δώματος και στο άνω μέρος έχει γίνει πρόβλεψη για την ύπαρξη οπτής γης η οποία θα εμπεριέχεται σε περιμετρική τοιχοποιία για τον εγκιβωτισμό της με φύτευση φυσικού χόρτου.