Προεντεταμένη - Οδική Χαραδρογέφυρα στα Τζουμέρκα
Τοποθεσία: Τζουμέρκα
Επιφάνεια: Συνολικό Μήκος: 92 μ.
Μελέτη: 2008
Πελάτης: Ν.Α. Ιωανίνων

Η γέφυρα εξυπηρετεί την κυκλοφορία της οδού σύνδεσης της περιοχής των Τζουμέρκων με την Εγνατία Οδό υπεράνω χαράδρας.
Το πλάτος του καταστρώματος είναι 12.50μ, αποτελείται από τρία ανοίγματα 27.5+37+27.5μ και το ύψος των βάθρων είναι 26μ.
Ο φορέας της γέφυρας είναι προεντεταμένος μορφής κιβωτίου με εξωτερικούς προβόλους, τα βάθρα κοίλα τοιχοειδή και η θεμελίωση γίνεται με πασσάλους.
Η γέφυρα κατασκευάζεται με την μέθοδο Span by Span.