Κάτω διάβαση μετά πασσαλότοιχων εισόδου Λ. Αλεξάνδρας
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιφάνεια: Συνολικό Μήκος: 320 μ.
Μελέτη: 2009
Πελάτης: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ

Η κάτω διάβαση εξυπηρετεί την διέλευση της κυκλοφορίας της Λ. Αλεξάνδρας στα πλαίσια της μελέτης ενοποίησης των ελευθέρων χώρων στην περιοχή του γηπέδου ΠΑΟ με τοπική ταπείνωση της υφιστάμενης χάραξης.