Γέφυρα με προεντεταμένες δοκούς με τη μέθοδο της προκατασκευής
Τοποθεσία: Χαλκίδα-Κύμη
Επιφάνεια: Συνολικό Μήκος: 21.4 μ.
Μελέτη: 2008
Πελάτης: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ

Η γέφυρα εξυπηρετεί την κυκλοφορία του οδικού άξονα Χαλκίδας-Λεπούρων-Κύμης υπεράνω υφιστάμενης οδού.
Το πλάτος του καταστρώματος είναι 12.00μ, αποτελείται από ένα άνοιγμα 24μ και ο φορέας της γέφυρας αποτελείται από προεντεταμένες προκατασκευασμένες δοκούς.