Αναστύλωση Βυζαντινού λιθόκτιστου γεφυριού
Τοποθεσία: Δ.Δ Κεραμιδιού
Επιφάνεια: Συνολικό Μήκος: 31 μ.
Μελέτη: 2006
Πελάτης: Δήμος Φαρκαδώνας

Η υφιστάμενη λίθινη γέφυρα εξυπηρετεί την διέλευση πεζών υπεράνω του ρέματος.
Το πλάτος του καταστρώματος είναι 3.40μ, αποτελείται από τρία καθαρά ανοίγματα 7.10+8.00+7.10μ με πάχος βάθρων 3.85μ. Η γέφυρα θεμελιώνεται σε συμπαγή λίθινα θεμέλια στην κοίτη του ρέματος.
Η γέφυρα έχει εγκαταλειφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η παθολογία της σχετίζεται με έντονες φθορές κυρίως στην περιοχή του θόλου και της θεμελίωσης των μεσοβάθρων, κυρίως λόγω της επαφής με το νερό. Στα εν λόγω σημεία παρατηρούνται ρωγμές και έχουν αποκολληθεί πολλοί λίθοι από τη θέση τους.
Για την αποκατάσταση προτάθηκαν άμεσα σωστικά μέτρα υποστήριξης και δομική αποκατάσταση με επισκευή ρωγμών, λιθοσυρραφή, αρμολόγημα και ομογενοποίηση μάζας.