Συνεδριακό Κέντρο Ναυπλίου, Δήμος Ναυπλίου
Τοποθεσία: Ναύπλιο, Αργολίδα
Επιφάνεια: 10000 τ.μ.
Μελέτη: 2000
Πελάτης: Δήμος Ναυπλίου

Η  μελέτη περιλαμβάνει χώρους διοίκησης, αναψυχής και εστίασης όπως επίσης συνεδριακούς και εκθεσιακούς χώρους. Η σύνθεση αποτελείται από τρεις επιμέρους όγκους, εκ των οποίων υπερισχύει αυτός που στεγάζει την αίθουσα Συνεδρίων, χαρακτηρίζοντας το σύνολο τόσο λόγω της θέσης του όσο και λόγω της μορφής του. Απώτερος στόχος υπήρξε η τήρηση των προδιαγραφών του κτιριολογικού προγράμματος παράλληλα με την εναρμόνιση του συγκροτήματος με την επικρατούσα αρχιτεκτονική κλίμακα των κτιριακών όγκων του Ναυπλίου.