Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιών Πολυτεχνείου Κρήτης
Τοποθεσία: Χανιά, Κρήτη
Επιφάνεια: 1700 τ.μ.
Μελέτη: 1999
Πελάτης: Πολυτεχνείο Κρήτης

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η κατασκευή ισόγειου κτηρίου για τη στέγαση του ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η σύνθεση οργανώνεται περιμετρικά κεντρικού εσωτερικού αιθρίου, που αφενός διευκολύνει το λειτουργικό διαχωρισμό των επιμέρους θεματικών ενοτήτων, αφετέρου δε εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες ηλιασμού και φωτισμού των αιθουσών.