Νέο αρχαιολογικό μουσείο - Μεσσαράς Κρήτης (επιλογή συμμετοχής-συμμετοχή)
Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό - επιλογή συμμετοχής
Τοποθεσία: Μεσσαρά, Κρήτη
Επιφάνεια: 2498 τ.μ.
Μελέτη: 2004
Πελάτης: Υπουργείο Πολιτισμού

Πρόκειται για τη μελέτη του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσαράς, στον πρώην Νομό Ηρακλείου Κρήτης.  Η δισυπόστατη λειτουργία του Μουσείου ως χώρου εκθέσεων και ως πολιτιστικού κέντρου, οδήγησε στη συνθετική επιλογή της δημιουργίας δύο κύριων ζωνών:  αυτής των εκθέσεων και αυτής των χώρων εξυπηρέτησης κοινού και προσωπικού. Στόχος της αρχιτεκτονικής λύσης είναι να ενσωματωθεί το κτιριακό σύνολο στο περιβάλλον, αφήνοντας το αρχιτεκτονικό του στίγμα στην περιοχή. Η αρχιτεκτονική γλώσσα της λύσης, καίτοι σύγχρονη,  έχει αναφορές τόσο σε πυργοειδή αρχοντόσπιτα όσο και σε μια διαχρονική τεκτονική πρακτική, βαθιά ελληνική και γνώριμη με υφές και υλικά φυσικά που εντάσσουν το μουσείο στο Κρητικό δομημένο και φυσικό τοπίο.