Μουσείο αρχαιολογικού χώρου Θέρμου Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Α΄ Βραβείο σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό και Ανάθεση Μελέτης
Τοποθεσία: Θέρμος, Αιτωλοακαρνανία
Επιφάνεια: 1410 τ.μ.
Μελέτη: 2003
Πελάτης: Υπουργείο Πολιτισμού - Γεν. Δ/νση Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων - Δ/νση Μελετών Μουσείου

Η μελέτη απέσπασε το Ά Βραβείο σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό. Πρόκειται για το σχεδιασμό του νέου αρχαιολογικού μουσείου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Το κτήριο είναι ισόγειο και χωρίζεται σε τρεις επιμέρους όγκους. Ο εκθεσιακός χώρος προβάλλεται σε μεγαλύτερο ύψος ενώ οι όγκοι που αντιστοιχούν στους χώρους εισόδου και εργαστηρίων υποβαθμίζονται. Η συνολική σύνθεση όπως επίσης η επιλογή των υλικών στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός λιτού αρχιτεκτονικού ύφους, που εναρμονίζεται με το πνεύμα του τόπου, αλλά και το σκοπό ανέγερσης του κτίσματος.