Μελέτη κατασκευής Μουσικού σχολείου Καλαμάτας
Α΄ Βραβείο σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό και Ανάθεση Μελέτης
Τοποθεσία: Καλαμάτα
Επιφάνεια: 6487 τ.μ.
Μελέτη: 2003
Πελάτης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας

Η μελέτη απέσπασε το Α’ βραβείο (μεταξύ τεσσάρων προεπιλεγέντων γραφείων μελετών που συνέταξαν προκαταρκτικές μελέτες) σε διαγωνισμό για το νέο εκπαιδευτικό κτίριο που θα στεγάσει τις χρήσεις του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας (Γυμνασίου και Λυκείου). Το κτιριακό συγκρότημα αναπτύσσεται σε ένα διαμήκη άξονα, παράλληλο της κεντρικής οδικής αρτηρίας. Η αίθουσα Συναυλιών καθίσταται πολιτιστικός πυρήνας αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή, χωρίς να διαταράσσονται οι λοιπές σχολικές δραστηριότητες και λειτουργίες, ενώ κυρίαρχο ρόλο στην οργάνωση της σύνθεσης αποκτά το ανοιχτό αίθριο, που αποτελεί ταυτόχρονα ζωτικό χώρο εισαγωγής του φυσικού περιβάλλοντος στις κτιριακές εγκαταστάσεις.