Μελέτη 2ου Γυμνασίου Παροικιάς Πάρου
Αρχιτεκτονική και Στατική μελέτη
Τοποθεσία: Πάρος
Επιφάνεια: 3065τ.μ.
Μελέτη: 2017
Πελάτης: Δήμος Πάρου

Η αρχιτεκτονική πρόταση διαμορφώθηκε με βάση τις αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού, με σεβασμό στον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την ιστορία του νησιού και με δάνειες αναφορές στην τοπική αρχιτεκτονική, αποφεύγοντας την ενσωμάτωση επίπλαστων παραδοσιακών προτύπων. Οι ενότητες αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων διαχωρίζονται τοόσο μoρφολογικά όσο και μέσω των υλικών κατασκευής τους σε σχέση με τους κοινωνικούς χώρους και τους χώρους διοίκησης. Ο περιβάλλων χώρος οργανώνεται σε ενότητες: χώρος αυλισμού-συγκεντρώσεων, χώρος ανάπαυσης, χώρος παιχνιδιών-αθλητισμού, χώρος εκδηλώσεων, χώρος εισόδου.