Κέντρο Νεότητας Ναυπλίου
Τοποθεσία: Ναύπλιο, Αργολίδα
Επιφάνεια: 2500 τ.μ.
Μελέτη: 1999 - 2000
Πελάτης: Δήμος Ναυπλίου