Ισόγειο κτιριακό συγκρότημα και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στη νότια είσοδο Λιμένα Πατρών
Τιμητική διάκριση με εξαγορά μελέτης σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό
Τοποθεσία: Πάτρα
Επιφάνεια: 1200 τ.μ.
Μελέτη: 2002
Πελάτης: Οργανισμός Λιμένος Πατρών Α.Ε.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η κατασκευή ισόγειου κτιριακού συγκροτήματος για τη φιλοξενία  πολιτιστικών, εκθεσιακών και συνεδριακών δραστηριοτήτων, όπως επίσης η αισθητική αναβάθμιση του άμεσου περιβάλλοντος με ανάδειξη του ενδιάμεσου χώρου μεταξύ του Πέτρινου Φάρου και Ι. Ναού Αγ. Ανδρέα. Δύο σημαντικές χαράξεις που προκύπτουν από ιστορικές και σύγχρονες αφετηρίες, μετατρέπονται σε συνθετικό εργαλείο προκειμένου να οριστούν οι  βασικοί κάναβοι που διέπουν τη σύνθεση, ενώ, αντιστοίχως, δύο γραμμικά κατακόρυφα επίπεδα (τοιχεία) μεγάλου μήκους,  υλοποιούν τους κύριους άξονες οργάνωσης του κτηρίου αλλά και της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.