Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Τιμητική διάκριση με εξαγορά μελέτης σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό (σε συνεργασία με Κάπα + Κάπα Μελετητική Ε.Ε.)
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιφάνεια: 16117,65 τ.μ.
Μελέτη: 2003
Πελάτης: Υπουργείο Πολιτισμού

Αντικείμενο της μελέτης είναι η ενίσχυση και επισκευή του κτιρίου του πρώην εργοστασίου FIX, και η μετατροπή του σε μουσείο σύγχρονης τέχνης.