Επισκευή, προσθήκη και μετατροπή του κτιρίου Αρέθουσα στη Χαλκίδα σε διαχρονικό μουσείο
Γ΄ Βραβείο σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Συνεργασία: Παππάς Σπύρος, Αγγέλου Βαγγέλης
Τοποθεσία: Χαλκίδα, Εύβοια
Επιφάνεια: 2650 τ.μ.
Μελέτη: 2008
Πελάτης: Υπουργείο Πολιτισμού

Η μελέτη απέσπασε το Γ΄ βραβείο σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό και αφορά στην αποκατάσταση του παλαιού βιομηχανικού κτιρίου «Αρέθουσα», και την μετατροπή του σε διαχρονικό μουσείο για την έκθεση ευρημάτων από τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Εύβοιας. Το κτήριο λειτουργούσε αρχικά ως οινοποιείο. Η αρχιτεκτονική σύνθεση περιλαμβάνει αφενός την αποκατάσταση του υπάρχοντος διατηρητέου με σεβασμό προς τα ιδιαίτερα λειτουργικά και μορφολογικά του χαρακτηριστικά, αφετέρου δε την ένταξη του νέου κτιρίου με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η ενότητα του συγκροτήματος χωρίς να επισκιάζεται το προϋπάρχον κτιριακό κέλυφος.