Νέο κτήριο διοικητικών και υγειονομικών υπηρεσιών ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πύργου
Β΄ Βραβείο σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό
Τοποθεσία: Πύργος, Ηλεία
Επιφάνεια: 4000 τ.μ.
Μελέτη: 2008 - 2009
Πελάτης: ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Η μελέτη απέσπασε το Β΄ Βραβείο σε διαγωνισμό με προεπιλογή. Απώτερος στόχος της σύνθεσης υπήρξε η ανάδειξη του δημόσιου χαρακτήρα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω ενός κτιρίου εύληπτου και ικανού να λειτουργήσει ως ισχυρό σύστημα αναφοράς και οργανωτικό στοιχείο του χαλαρού, περιβάλλοντος αστικού τοπίου. Η κτιριακή μάζα τοποθετείται σε διαγώνιο άξονα υποχωρώντας και αφήνοντας να δημιουργηθεί ένας εκτεταμένος χώρος πλατείας. Οι συγκλίνουσες πλευρές του κτιρίου και η στροφή του σε σχέση με τον άξονα του δρόμου, ελευθερώνουν παράγωνες προοπτικές φυγές και  οδηγούν σε μια μη ορισμένη γεωμετρική μορφή, η οποία από οποιαδήποτε οπτική γωνία παρουσιάζεται συνεχώς μεταβαλλόμενη. Η γραμμικότητα της πρόσοψης του κτιρίου διαταράσσεται από επίπεδες κατακόρυφες επιφάνειες που παραλαμβάνουν και οδηγούν τους επισκέπτες στις κεντρικές εισόδους του κτιρίου, οργανώνοντας με αντίστοιχες χαράξεις, τον υπαίθριο χώρο της πλατείας.