Εκπόνηση μελέτης νέου κτιρίου τελωνείου σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας MOTOR OIL (Ελλάς)
Τοποθεσία: 70ο χλμ. Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου
Επιφάνεια: 671 τ.μ.
Μελέτη: 2007
Πελάτης: MOTOR OIL (Ελλάς)

Το κτίριο πρόκειται να στεγάσει χώρους γραφείων στο ισόγειο και βοηθητικούς χώρους στο υπόγειο, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική ανέγερση ορόφου. Για λόγους λειτουργικούς, το σύνολο συντίθεται από δύο επιμέρους όγκους που διαφοροποιούνται ως προς τα υλικά των όψεων. Τα γραφεία διατάσσονται εκατέρωθεν του πυρήνα που αποτελείται από την κύρια είσοδο και το κεντρικό κλιμακοστάσιο.