Δημαρχείο Αργοστολίου (Γ΄ Βραβείο)
Γ΄ Βραβείο σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό
Τοποθεσία: Αργοστόλι, Κεφαλονιά
Επιφάνεια: 2000 τ.μ.
Μελέτη: 2000
Πελάτης: Δήμος Αργοστολίου