Συγκρότημα κατοικιών στη θέση "Άγιος Αθανάσιος" Δήμου Ναυπλίου
Τοποθεσία: Άγιος Αθανάσιος, Ναύπλιο Αργολίδας
Επιφάνεια: 650 τ.μ.
Μελέτη: 2010
Κατασκευή: 2013
Πελάτης: Ιδιώτης

Η μελέτη αφορά στην κατασκευή πέντε λιθόχτιστων κατοικιών σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση "Άγιος Αθανάσιος", του πρώην Δημοτικού Διαμερίσματος Αρείας, στο Ναύπλιο. Κάθε κατοικία αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα (υπόγειο, ισόγειο και όροφος), ενώ τοποθετείται με διεύθυνση Βορρά - Νότου, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της θέας του αγροτεμαχίου. Στον περιβάλλοντα χώρο διατηρείται το φυσικό έδαφος με απώτερο σκοπό την ομαλή ένταξη στο φυσικό τοπίο της ευρύτερης περιοχής, ενώ  οι προσβάσεις στις κατοικίες προσαρμόζονται στην ήπια κλίση του φυσικού αναγλύφου.