Προσθήκη σε ιδιωτική κατοικία στο Χαλάνδρι Αττικής
Τοποθεσία: Χαλάνδρι, Αττική
Επιφάνεια: 335 τ.μ.
Μελέτη: 2008
Κατασκευή: 2011
Πελάτης: Ιδιώτης

Πρόκειται για αλλαγή διαρρύθμισης και προσθήκη κατ' επέκταση και καθ' ύψος σε υπάρχον κτήριο κατοικίας, στο Χαλάνδρι. Η λύση εντάσσεται ομαλά στα δεδομένα του ήδη διαμορφωμένου πολεοδομικού ιστού, και ενσωματώνει τον προϋφιστάμενο ισόγειο όγκο, οργανώνοντας μια ενιαία σύνθεση λιτής και καθαρής αρχιτεκτονικής έκφρασης.