Μελέτη ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου της ΔΕΗ Α.Ε. στην Καλλιθέα
Τοποθεσία: Καλλιθέα, Αθήνα
Επιφάνεια: 6180 τ.μ.
Μελέτη: 2011 - 2012
Πελάτης: ΔΕΗ Α.Ε. / Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Πρόκειται για μελέτη αναδιαρρύθμισης, επισκευής και βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. επί των οδών Σκίπη & Αραπάκη στην Καλλιθέα.