Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουομένων οικολογικού σχεδιασμού και ανάπλαση - διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της ακτής Αρβανιτιάς
Τοποθεσία: Αρβανιτιά, Ναύπλιο
Επιφάνεια: 990.00 τ.μ.
Μελέτη: 2011 - 2013
Πελάτης: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ήδη ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.)

Αποκατάσταση, στατική ενίσχυση και διαρρύθμιση υφισταμένου Τουριστικού Περιπτέρου ΕΟΤ στην ακτή Αρβανιτιάς Ναυπλίου, σε περιοχή αρχαιολογικής ζώνης συνολικής επιφάνειας 990.00 τ.μ. και διαμόρφωσή του σε χώρο πολλαπλών χρήσεων (πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, εστίασης) παράλληλα με εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουομένων. Το υπό μελέτη κτίριο έχει ανεγερθεί βάσει της μελέτης που εκπονήθηκε τον Ιανουάριο 1969 από τον αρχιτέκτονα Κλέωνα Κραντονέλλη για λογαριασμό του ΕΟΤ. Βασική αρχή για την εκπόνηση της μελέτης ήταν ο σεβασμός στην αρχική μορφή και διάταξη του κτιρίου καθώς και η  διατήρηση των συνθετικών αρχών του δημιουργού του. Πρόθεση της ομάδας μελέτης ήταν οι κατασκευές που προτείνονται  σε συνδυασμό με τα σύγχρονα υλικά κατασκευής να δηλώνουν με σαφήνεια τη σύγχρονη επέμβαση θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις για μια συνολική ταυτότητα του έργου. Η προσέγγιση και οι παρεμβάσεις σχεδιασμού έλαβαν επιπλέον υπόψη ως βασικό κριτήριο τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.