Κατασκευή νέας φοιτητικής εστίας (Ν1.Φ.Ε.) στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιφάνεια: 3496 τ.μ. (Ν1 1996 τ.μ.)
Μελέτη: 2002
Κατασκευή: 2003
Πελάτης: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η μελέτη αφορά στην κατασκευή του νέου κτηρίου φοιτητικής εστίας στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών, δυναμικότητας 110 κλινών.