Καταφύγιο αδέσποτων ζώων στο Μαρκόπουλο Αττικής
Τοποθεσία: Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Επιφάνεια: 1.617 τ.μ.
Μελέτη: 2019
Πελάτης: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Κτιριακό συγκρότημα επιφανείας 1.617τ.μ. για τη στέγαση Καταφυγίου αδέσποτων ζώων στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας.