Ιχθυόσκαλα Βόλου
Τοποθεσία: Βόλος, Μαγνησία
Επιφάνεια: 3035 τ.μ.
Μελέτη: 2007
Κατασκευή: 2013
Πελάτης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πρόκειται για συγκρότημα ισογείων κτισμάτων που φιλοξενούν το χώρο δημοπρασιών, τα γραφεία παραγωγών-εμπόρων, προσωπικού, υπηρεσιών (αλιείας, αγορανομίας, αστυκτηνιατρικής, αστυνομίας και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών), χώρους επεξεργασίας-συντήρησης αλιευμάτων και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.