Ειδική μελέτη νέου τύπου στάσης και στεγάστρου Ο.Α.Σ.Α.
Γ΄ Βραβείο σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιφάνεια: 4,8 έως 9,6 τ.μ.
Μελέτη: 2009
Πελάτης: Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

Η μελέτη απέσπασε το Γ΄ Βραβείο σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό και αφορά στο σχεδιασμό του νέου τύπου στάσης και στεγάστρου αστικών συγκοινωνιών. Η προτεινόμενη λύση στοχεύει στη διαμόρφωση  μιας σύγχρονης, υλοποιήσιμης κατασκευής,  ικανής να ανταποκριθεί στον κοινωνικό της ρόλο, τόσο στο παρόν, όσο και στο μέλλον, χωρίς προβλήματα λειτουργίας και συντήρησης. Το νέο πρότυπο στάσης σχεδιάστηκε  ενσωματώνοντας σύγχρονα υλικά, ενώ η τελική σύνθεση βασίζεται σε ένα σύστημα κατασκευαστικού κανάβου, από τον πολλαπλασιασμό του οποίου, προκύπτουν τα διαφορετικά μήκη και πλάτη του στεγάστρου.