Αποκατάσταση του διατηρητέου μνημείου πρώην ΑΗΣ ΦΑΛΗΡΟΥ
Τοποθεσία: Νέο Φάληρο, Αθήνα
Επιφάνεια: 9600 τ.μ
Μελέτη: 2013 - 2016
Πελάτης: ΔΕΗ Α.Ε. / Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η  αποκατάσταση του κεντρικού κτιριακού συγκροτήματος του πρώην Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Φαλήρου ιδιοκτησίας Δ.Ε.Η. Α.Ε., με στόχο τη διάσωση ενός από τα σημαντικότερα διατηρητέα μνημεία βιομηχανικής αρχιτεκτονικής της Αττικής για την αξιοποίησή του ως μουσείο. Ως βασικά χαρακτηριστικά της λύσης επισημαίνονται η ενσωμάτωση της πρότερης λειτουργικής διάρθρωσης του κτιριακού συνόλου στην οργάνωση των δραστηριοτήτων και κινήσεων που συνεπάγεται η νέα χρήση, καθώς και η κατά τον δυνατόν εκμετάλλευση του υφιστάμενου τεχνολογικού εξοπλισμού με στόχο την ενίσχυση του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του συγκροτήματος.