Επισκευή – συντήρηση νεοκλασικού αρχοντικού Πρασσακάκη και μετατροπή του σε κέντρο προβολής παραδοσιακών προϊόντων
Τοποθεσία: Ερμούπολη Σύρου, Κυκλάδες
Επιφάνεια: 706 τ.μ
Μελέτη: 2007
Κατασκευή: 2009

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η συντήρηση και αποκατάσταση διατηρητέου διωρόφου αρχοντικού στην Ερμούπολη Σύρου, όπως επίσης η  πρόταση επανάχρησής του, ως κέντρου προβολής παραδοσιακών προϊόντων. Η μελέτη περιελάμβανε επεμβάσεις επαναφοράς του κτηρίου στην αρχική του μορφή, επεμβάσεις αποκατάστασης των φθορών αλλά και περιορισμού των αιτίων φθοράς, καθώς και τη διατύπωση  πρότασης προσαρμογής της νέας χρήσης στο κέλυφος, με γνώμονα το σεβασμό στην υφιστάμενη διάρθρωση των χώρων.