Επισκευή και συντήρηση του διατηρητέου κτιρίου «Αρχοντικό Τζώτζα» στην Καστοριά για τη στέγαση των ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Καστοριάς
Τοποθεσία: Καστοριά
Επιφάνεια: 641 τ.μ.
Μελέτη: 2014
Πελάτης: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποκατάσταση του διατηρητέου αρχοντικού «Τζώτζα» που βρίσκεται στη συνοικία Απόζαρι της πόλης της Καστοριάς και η επανάχρηση του κτιρίου με τη στέγαση σε αυτό των Γενικών Αρχείων του Κράτους του Νομού Καστοριάς. Η μελέτη περιελάμβανε επεμβάσεις επαναφοράς του κτηρίου στην αρχική του μορφή, επεμβάσεις αποκατάστασης των φθορών αλλά και περιορισμού των αιτίων φθοράς, καθώς και τη διατύπωση  πρότασης προσαρμογής της νέας χρήσης στο κέλυφος, με γνώμονα το σεβασμό στην υφιστάμενη διάρθρωση των χώρων.