Ανάπλαση και μετατροπή υφισταμένου διατηρητέου κτιρίου Βίλλα Ζυμβρακάκη
Πελάτης: Ιδιώτης

Η μελέτη αφορά στην ανάπλαση και μετατροπή υφιστάμενου διατηρητέου κτηρίου.