Ανακαίνιση - ανακατασκευή Αγοράς Αργύρη - Πάτρα
Συμμετοχή σε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό - επιλογή συμμετοχής
Τοποθεσία: Πάτρα
Επιφάνεια: 2613 τ.μ.
Μελέτη: 2003
Πελάτης: Δήμος Πατρέων

Η μελέτη αφορά στην ανακατασκευή, αποκατάσταση, συντήρηση και επανάχρηση της Δημοτικής Αγοράς στην Πάτρα.