Μελέτη ανακατασκευής πεζόδρομου οδού Ανατολικής Θράκης στο Δήμο Καλαμαριάς
Τοποθεσία: Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Επιφάνεια: 2.440 τ.μ.
Μελέτη: 2014
Κατασκευή: 2015
Πελάτης: Δήμος Καλαμαριάς - Τμήμα Μελετών - Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Η πρόταση περιλαμβάνει την αναδιάρθρωση υφιστάμενου πεζοδρόμου στη συνοικία Βότση του Δήμου Καλαμαριάς, με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, την επιτυχή διευθέτηση των ροών μαθητών και κατοίκων της περιοχής, καθώς και τη βελτίωση του μικροκλίματος μέσω της ενσωμάτωσης βιοκλιματικών αρχών σχεδιασμού. Η υφιστάμενη διαμόρφωση επιμερίζεται σε τρεις επιμήκεις ζώνες,  που κατακερματίζουν την ελεύθερη έκταση αποκόπτοντας τις λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα στις παρειές της οδού. Ο ανασχεδιασμός περιλαμβάνει παραλληλεπίπεδες επιφάνειες πρασίνου μεταβαλλόμενων διαστάσεων, σε συνδυασμό με δίχρωμες εγκάρσιες ζώνες σκληρού δαπέδου, και  αποσκοπεί αφενός στην απόδοση ρυθμού μέσω μιας ευχάριστης οπτικής εναλλαγής, αφετέρου δε στην κατάργηση της έντονης προβολής του διαμήκους άξονα. Οι καθιστικές ενότητες της πρότασης τοποθετούνται με σαφή αναφορά στις εισόδους των σχολικών συγκροτημάτων του οικοδομικού τετραγώνου.  Το πλάτωμα που δημιουργείται στη συμβολή με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου αποτελεί την απόληξη της γραμμικής ανάπτυξης του πεζοδρόμου και οργανώνεται ως διευρυμένος χώρος συνάθροισης και αναψυχής. Η χάραξη των επιφανειών πρασίνου οριοθετεί τις κινήσεις από και προς τον κεντρικό αυτό χώρο, στον οποίο αναγκαία κρίθηκε η ενίσχυση της φύτευσης,   ώστε να αντισταθμιστεί το φαινόμενο υψηλής απορρόφησης ακτινοβολίας, που προκαλείται από την εκτεταμένη σκληρή επιφάνεια του παρακείμενου σχολικού προαυλίου. Στη συμβολή της διαμόρφωσης με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, η διαφορά στάθμης με το υπάρχον πεζοδρόμιο, αξιοποιείται για το σχεδιασμό αναβαθμών, που εκλαμβάνουν το ρόλο καθιστικού ή και αμφιθεάτρου, με στόχο την απόδοση ενός σημαντικού χώρου για την καθημερινή συνεύρεση της νεολαίας, αλλά και για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων.